วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เนื่องจากจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ #OMICRON ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จึงเชิญคณะผู้บริหาร ครูและหัวหน้างาน ร่วมการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติและป้องกันสำหรับการเรียนการสอนภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เนื่องจากจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ #OMICRON ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จึงเชิญคณะผู้บริหาร ครูและหัวหน้างาน ร่วมการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติและป้องกันสำหรับการเรียนการสอนภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดในครั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2