วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อหารือแนวทางการปฎิบัติและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อหารือแนวทางการปฎิบัติและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการประชุมในครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับความเมตตาจาก หลวงปู่เสน ปัญฺญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง ในการปารภธรรม แก่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2