วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดการประชุม Afternoon Brief

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดการประชุม Afternoon Brief เพื่อเตรียมความพร้อมแจ้งแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี