วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือร่วมกับงานอาคารและสถานที่

ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือร่วมกับงานอาคารและสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา ดูแลรักษาและปรับปรุงพื้นที่ต่างๆภายในวิทยาลัยฯ ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2