วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม “การจัดงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา