วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย นายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย นายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครฯ