วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและ เตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2464

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและ เตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2464 ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน ครู ร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3