วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่า สร้าง #โดมเพื่อน้อง เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2564

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่า สร้าง #โดมเพื่อน้อง เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2564