วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้จุลินทรีย์ผงในการบำบัดน้ำเสีย” บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้จุลินทรีย์ผงในการบำบัดน้ำเสีย” บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายชัยชนะ ไชยทองศรี และนายพงสัน หัดที จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระยะเวลาในการอบรม เริ่มต้น 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช