วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๔๕ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๔๕ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทร์สว่าง ฝ่ายราช
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/XCHJ23LS6NhdJkf77