วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๑๕ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ และพิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ทำพิธีถวายราชสดุดี และพิธีปณิธานตนเป็นลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ณ โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๑๕ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ และพิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ทำพิธีถวายราชสดุดี และพิธีปณิธานตนเป็นลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ณ โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/yCJW732rYTbBaGpi8