วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวินัยการเงิน รู้เท่าทันภัยการเงิน ยุค ๕G

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวินัยการเงิน รู้เท่าทันภัยการเงิน ยุค ๕G พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี คุณวรรณงาม สุพรรณกุล, คุณศุภวัตร มะเส็ง, คุณสุธาสินี เนยยานุวัฒน์ และคุณมณฑิกา สุวรรณวรบุญ จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ วิธีการสร้างวินัยทางการเงิน และรู้เท่าทันภัยการเงิน ยุค ๕G
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/PUb5WFfU5wBdSveC8