วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมเปิดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียน นักศึกษาเข้าคูหา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมเปิดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียน นักศึกษาเข้าคูหา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา