วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ เข้าร่วมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เทคนิควิธีการตัดต่อ การเรียนการสอน จำลองสถานการณ์จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบมัลติมีเดีย การนำเอาองค์ประกอบของสื่อต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย Text , Still Image , Animation , Sound & Video และการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแรงงานและประกันสังคมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ เข้าร่วมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เทคนิควิธีการตัดต่อ การเรียนการสอน จำลองสถานการณ์จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบมัลติมีเดีย การนำเอาองค์ประกอบของสื่อต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย Text , Still Image , Animation , Sound & Video และการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแรงงานและประกันสังคมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Beijing Vocational College of Labour and Social Security)
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี