วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธี “งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” (๒๖ มิถุนายน)

วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธี “งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” (๒๖ มิถุนายน) และมอบเกียรติบัตรโครงการ “ส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม”น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการงานป้องกันและแก้ไขปัญหา คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมร้องเพลงชาติ/สวดมนต์/ร้องเพลงสถาบัน/ ออกกำลังกาย โดยมีทีม ชมรม TO BE NUMBER ONE UDVC นำออกกำลังกาย
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/bjPYAx6SFFTEm6m28