วันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการจัดการแข่งขันทักษะฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการแข่งขันทักษะระดับจังหวัดจะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นี้
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี