วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางสาวอรปภา สครรัมย์ ครูประจำแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศึกษาดูงาน บริษัท ANHUI SENTAI WPC GROUP SHARE CO.,LTD. สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางสาวอรปภา สครรัมย์ ครูประจำแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศึกษาดูงาน บริษัท ANHUI SENTAI WPC GROUP SHARE CO.,LTD. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายพื้น ผนัง วัสดุคอมโพสิต พลาสติกกันความร้อน ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เป็นหลักในการทดแทนการใช้วัสดุไม้กลางแจ้ง ฯลฯ เพื่อร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี