วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” และทำบุญศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามด้วยกิจกรรมสวมผ้าไทย

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” และทำบุญศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามด้วยกิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/mMdPTvWxKSjXATGG7