วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มธุรกิจใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มธุรกิจใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/roqjZUX4gG8u3ZgK7