วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป #ตำแหน่งครู ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2