วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดพิธีประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดพิธีประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2