วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพิธีสักการะบูชาสิ่งสักสิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 84 ปี

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพิธีสักการะบูชาสิ่งสักสิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 84 ปี UDVC ก้าวสู่ความเป็นเลิศ We Go Together