วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2464 คณะผู้บริหารและครู นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมต้อนรับท่านศึกษาธิการภาค 10

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2464 คณะผู้บริหารและครู นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมต้อนรับท่านศึกษาธิการภาค 10 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภัคดี พร้อมด้วยคณะ เนื่องในโอกาส ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพทยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการ #อาชีวศึกษายกกำลังสอง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี