วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการห้องน้ำสำเร็จรูปบริเวณหน้าอาคาร 8

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการห้องน้ำสำเร็จรูปบริเวณหน้าอาคาร 8