วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทีมงานรายการ #เจาะสถานการณ์ นำโดย นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง ผู้ดำเนินรายการ ลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สัมภาษณ์พิเศษ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทีมงานรายการ #เจาะสถานการณ์ นำโดย นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง ผู้ดำเนินรายการ ลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สัมภาษณ์พิเศษ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในหัวข้อหลัก “ การบริหารสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #COVID19, โครงการ ICT Academy Program และการได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.” ในเวลา 15.30 น. ณ บริเวณสวนหน้าเรือนรับรองผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี