วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 #แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัด “โครงการพัฒนาวิชาชีพกับสภาวิชาชีพบัญชี

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 #แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัด “โครงการพัฒนาวิชาชีพกับสภาวิชาชีพบัญชี #เส้นทางนักบัญชีภาษีจากพี่สู่น้อง เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2