วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เรียกประชุมคณะครูและบุคลากร (ผู้เกี่ยวข้อง)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เรียกประชุมคณะครูและบุคลากร (ผู้เกี่ยวข้อง) เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ “การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4 (สมศ.)” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2