วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะครูผู้เกี่ยวข้องและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาร่วมการประชุม ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช