วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญคณะครู หัวหน้างานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญคณะครู หัวหน้างานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา