วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญคระครูผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่า สร้าง โดมเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญคระครูผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่า สร้าง โดมเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 #UDVCTeamwork++ #UDVCPR