วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2