วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำทีมคุณครูประจำแผนกวิชา พร้อมนักเรียน นักศึกษาทีมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำทีมคุณครูประจำแผนกวิชา พร้อมนักเรียน นักศึกษาทีมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมนำผลงานที่มีคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี