วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการมาตรฐานที่ 1

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการมาตรฐานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ใน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ สมศ. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช