วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญคณะครูประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ปั้น” อาชีวะสู่หลักสูตรระดับโลกในยุค Digital Transformation

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญคณะครูประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ปั้น” อาชีวะสู่หลักสูตรระดับโลกในยุค Digital Transformation ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับ สถาบัน #Finn และ #BitkubAcademy