วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 31 โดยแบ่งเป็น การนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) และการเขียนแผนธุรกิจ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 31 โดยแบ่งเป็น การนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) และการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน