วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม, นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง, นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, นายปิยะ โยมา ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร, นายเสน่ห์ ตั้งสถิตย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ, นางสาวพัชรางศุ์ ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ การพัฒนาระบบการขนส่งทางบก และทางรางในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม, นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง, นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, นายปิยะ โยมา ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร, นายเสน่ห์ ตั้งสถิตย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ, นางสาวพัชรางศุ์ ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ การพัฒนาระบบการขนส่งทางบก และทางรางในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
✨ในการนี้ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมใบอนุญาตขับรถ ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ ภายใต้โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี อันจะเป็นการช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการ เกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี