วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโครงการอาหารสะอาด

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโครงการอาหารสะอาด (โครงการอาหารกลางวัน) เพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดจำหน่ายอาหาร รวมถึงบรรยากาศของโรงอาหาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นี้
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี