วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ สามารถต่อยอดทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต ณ อุดร ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ สามารถต่อยอดทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต ณ อุดร ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี