วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการนี้ ประธานในพิธีฯ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการ ผู้มีอุปการคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น และครูดีเด่น ณ อุดร ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการนี้ ประธานในพิธีฯ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการ ผู้มีอุปการคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น และครูดีเด่น ณ อุดร ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี