วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เทศกาล เค้กและคุกกี้ ส่งสุขปีใหม่ ของขวัญถูกใจ ๒๕๖๗” แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/1qjvHZBvT8H5ykSR9
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เทศกาล เค้กและคุกกี้ ส่งสุขปีใหม่ ของขวัญถูกใจ ๒๕๖๗” แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในโครงการได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ฝึกทักษะในงานอาชีพด้านเบเกอรี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การบริหารธุรกิจตั้งแต่กระบวนการผลิต การจำหน่าย การจัดการสต็อกสินค้า รวมถึงการจัดการหลังร้านแบบครบวงจร เป็นไปตามปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี “สร้างทักษะ มีวินัย ใฝ่อาชีพ” ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเป็นการมุ่งเน้นการฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญ ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่าย หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้นำมาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การพัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการในแต่ละแผนกวิชา พร้อมจัดสรรเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี