วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค คือ “หมุนหมักดักปุ๋ย” (Scientific Project : Ratating Drum Composter) สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๓ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/GdR6cV44T4YTML1o9
————————————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี