วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๑๙ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี เป็นประธานพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีพราหมณ์ พิธีประสิทธิ์ประสาทวิทยา พิธีเจิม และพิธีผูกแขนรับขวัญศิษย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๑๙ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี เป็นประธานพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีพราหมณ์ พิธีประสิทธิ์ประสาทวิทยา พิธีเจิม และพิธีผูกแขนรับขวัญศิษย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/e7nmrgZCWXkoUxiL6