วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี เป็นประธานพิธี กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี เป็นประธานพิธี กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/VXyK6VCrMysvdCrg9