วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2