วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการสร้าง “โดมเพื่อน้อง” เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการสร้าง “โดมเพื่อน้อง” เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร