วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คุณครูหัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คุณครูหัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2