วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมสัมมนา “เจาะลึกอุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็น Food Valley ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมสัมมนา “เจาะลึกอุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็น Food Valley ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องอภิชา ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom