วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามงานการสร้างโดมเพื่อน้อง

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายธานินทร์ ทองเผ้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามงานการสร้างโดมเพื่อน้อง ในการยกโครงหลังคาของโดมเพื่อน้อง เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร วัดป่าหนองแซง