วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำวิทยาลัยฯ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำวิทยาลัยฯ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ในเดือนเมษายนนี้ เวลา 08.15 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2