วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น – ๑๒.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วม การจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างเรือนจำ กลางอุดรธานีแห่งใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดสระ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น – ๑๒.๐๐ น.
นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วม การจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างเรือนจำ กลางอุดรธานีแห่งใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดสระ
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี